KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

fotosutaz kanianka2

snp 2016

Kultúrne leto

Obec Kanianka týmto zverejňuje ponuku na prenájom bývalej Pizzérie Cheers, ktorá sa nachádza v objekte športového areálu na ulici Lúčna v Kanianke ku dňu 1.10.2016.

Ponuky posielajte na adresu Obecný úrad Kanianka, ul. SNP 583/1.

Bližšie informácie na tel. č. 0905 554 006

Obec Kanianka vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa EkoEnergie s.r.o. Kanianka, ktorá zabezpečuje správu bytov a obecných budov.

Predpoklad vzniku výkonu funkcie september 2016.

Požiadavky:

1.Vysokoškolské vzdelanie technického, resp. ekonomického smeru.

2.Preukázateľná prax na riadiacej funkcii minimálne 3 roky.

3.Ovládanie príslušnej legislatívy.

Uchádzač predloží

1.Výpis z registra trestov (originál).

2.Doklad o vzdelaní.

3.Profesný životopis.

Prihlášky treba doručiť na Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka do 31.7.2016.

Uprednostnení budú uchádzači s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním.