Hlavné menu

OZNAM !

RIADITEĽSTVO MŠ OZNAMUJE RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PRERUŠENÁ

OD 23.12.2016 / vrátane/ DO 06.01.2017

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ 08.01.2017

PREROKOVANÉ RADOU ŠKOLY A  SCHVÁLENÉ ZRIAĎOVATEĽOM - STAROSTOM OBCE.

1. miesto: Juraj Vážan

2. miesto: Július Gažovič

3. miesto: Adriana Petková

Harmonogram výkupu papiera:

21.11.2016 o 15,00 h - sídlisková časť parkovisko nad Lesankou

                 o 15,30 h - sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11

                 o 16,00 h - na tržnici pri obecnom úrade

22.11.2016  o 15,00 h v hornej časti obce pri kultúrnom dome Stará cesta č. 29

leták

Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že do doby pokračovania v stavebných prácach na parkovisku pri bývalej škôlke na ul. Nová 597 je povolené parkovať na vlastné riziko.

Vodiči môžu túto plochu bezplatne využívať ako odstavnú plochu. Pokračovanie stavebných prác sa odhaduje na mesiac marec 2017.