Preskočiť na obsah

Daňové povinnosti k 31.1.2024

Zverejnené 6.12.2023.

Kategória

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 31. januára 2024 musia podať Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Od 1. do 31. januára 2024 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2023.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2023
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky podpísali. Všetky žiadosti musia byť podpísané originálnym podpisom daňovníka, alebo zaručeným elektronickým podpisom. 

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť. Žiadosti je možné doručovať aj cez elektronický portál SLOVENSKO.SK