Preskočiť na obsah

Likvidácia burín – upozornenie

Zverejnené 29.5.2024.

Na základe žiadosti o súčinnosť pri likvidácii burín doručenej od Okresného úradu Prievidza pozemkový a lesný odbor informujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona 220/2004

§ 3 ods. 1 písm. b) zákona 220/2004

Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak.