Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.2.2024

Zverejnené 5.2.2024.

Kategória

Oznamujeme Vám, že

v termíne 13.02.2024 od 8:15 do 13:30 prípadne do odstránenia poruchy

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

  • Bojnická cesta – v starej dedine
  • ČSĽA
  • Košovská
  • Krátka
  • Mlynská
  • Stará cesta

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.