Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 6.3.2024

Zverejnené 23.2.2024.

Kategória

Oznamujeme Vám, že

v termíne 06.03.2024 od 07:30 do 14:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

 • Agátová
 • Banícka
 • Bojnická cesta – v starej dedine
 • ČSĽA
 • Hviezdoslavova
 • Košovská
 • Krátka
 • Kukučínova
 • Lesná
 • Lipová
 • Mierová
 • Mlynská
 • Pionierov
 • Pod Vinicou
 • Poľovnícka
 • Porubská cesta
 • Sládkovičova
 • Stará cesta
 • Šípková
 • Štúrova
 • Veterná
 • Záhradná

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.