Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE – Parkovacie preukazy

Zverejnené 14.12.2023.

Kategória

Obec Kanianka – obecný úrad oznamuje všetkým daňovníkom, ktorí užívajú platené parkovacie miesta, že v dňoch

od 18.12.2023 do 21.12.2023

od 03.01.2024 do 19.01.2024

sa budú predkladať FORMULÁRE na vydanie parkovacích preukazov v podateľni. So sebou si treba priniesť k nahliadnutiu veľký technický preukaz a vodičský preukaz.

Formulár nájdete tu :

Daňovník by nemal mať záväzky voči obci. Parkovací preukaz bude zaslaný na proti podpis.

Pri užívaní viac ako jedného parkovacieho miesta jedným daňovníkom (fyzická osoba – nepodnikateľ), alebo pri užívaní viac ako jedného parkovacieho miesta viacerými daňovníkmi (fyzická osoba – nepodnikateľ), pokiaľ títo mali rovnaký trvalý pobyt v obci Kanianka z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a nemajú záväzky voči obci Kanianka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, obec pridelí iba jedno parkovacie miesto daňovníkovi najbližšie k trvalého pobytu.

Obec určí jedného daňovníka (pri užívaní viac ako jedného parkovacieho miesta viacerými daňovníkmi, pokiaľ títo mali rovnaký trvalý pobyt v obci Kanianka z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia), ktorému bude určená daň za užívanie verejného priestranstva  a pridelí parkovacie miesto.

Ak si neprevezmete parkovací preukaz, Vaše parkovacie miesto bude  zrušené.

Stránkové dni:

Pondelok:      07:30 – 11:30         12:00 – 16:00

Utorok:           Nestránkový – zavretá budova

Streda:           07:30 – 11:30         12:00 – 16:30

Štvrtok:          07:30 – 11:30         12:00 – 16:00

Piatok:           07:30 – 11:30         12:00 – 13:00