Preskočiť na obsah

Prerušenie distribúcie elektriny 19.04.2024

Zverejnené 10.4.2024.

Kategória

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny:

v termíne od: 19.04.2024 08:00 do: 19.04.2024 14:00

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:

  • Bojnická cesta 583
  • SNP 583, 584, 6, 8, 10, 12


Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.