Preskočiť na obsah

Prerušenie dodávky vody 20.2.2024 z verejného vodovodu

Zverejnené 5.2.2024.

Kategória

Oznamujeme Vám, že z dôvodu vykonávania plánovanej cyklickej údržby verejného vodovodu – čistenie vodojemu

bude dňa 20.2.2024 v čase od 7:30 do 14:30

prerušená dodávky vody z verejného vodovodu.

Oblasti bez vody:

  • Bojnická cesta – sídlisková časť
  • Nová cesta
  • Agátová
  • Školská
  • SNP
  • ČSĽA
  • prípadne blízke okolie

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou pomocou cisterny.

Dovoľujeme si požiadať odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu stavu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripraviť aj primerané zásoby vody.

Po vykonanej údržbe môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu senzorických vlastností vody vo verejnom vodovode.