Preskočiť na obsah

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE PREHLIADKY

Zverejnené 12.10.2023.

Kategória

DHZ KaniankaPREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE PREHLIADKY

Oznamujeme občanom, že na základe zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov sa bude v obci vykonávať preventívna protipožiarna prehliadka domov.

Prehliadky budú vykonávať členovia DHZ Kanianka a to každú sobotu a nedeľu od 14. októbra až do 26. novembra.

Každý veliteľ preventívnej hliadky sa musí na požiadanie preukázať „Poverením pre výkon preventívnej protipožiarnej kontroly“, ktoré musí obsahovať pečiatku a podpis starostu obce Kanianka.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných priestorov v zmysle § 69 citovaného zákona.

Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiaru a ich účelom je upozorniť majiteľov nehnuteľností na možné riziká vzniku požiarov.

Prosíme občanov o pochopenie a ústretovosť.

Za porozumenie ďakujeme.