Preskočiť na obsah

Skúška sirén

Zverejnené 6.12.2023.

Kategória

v súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2022/000635-032 „Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023 – usmernenie“ zo dňa 16.11.2022, v súlade s prílohou č. 1 „Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2023“ a „Pokynmi na preskúšanie sirén 2023 pre PO a FO podnikateľov, mestá a obce okresu Prievidza“ Vám oznamujeme,

že v piatok 08.12.2023 o 12.00 hod. sa uskutoční  preskúšanie elektronických sirén akustickou skúškou podľa ročného plánu.

CMRS MV SR na VVC CO Republika spustí všetky elektronické sirény cez kanál RDS.