Preskočiť na obsah

Úhrada záväzkov voči obci

Zverejnené 16.11.2023.

Kategória

Dobrý deň vážení občania,

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti voči obci za rok 2023 tým, že neuhradili daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, ako aj ostatné miestne dane, aby tak urobili čo najskôr. V opačnom prípade obec bude postupovať v zmysle Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a nedoplatky vymáhať. Úhradu je možné realizovať cez elektronické bankovníctvo alebo v pokladni obce počas stránkových dní.