Preskočiť na obsah

Zisťovanie HFCS

Zverejnené 16.10.2023.

Kategória

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky, uskutočňuje na Slovensku „Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023“, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). 

Zisťovanie sa uskutoční v období od októbra 2023 do konca januára 2024 a medzi 651 vybraných samospráv na Slovensku bolo zaradená aj naša obec.

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky  krajiny v eurozóne.

Čo je cieľom?

  • Získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne.
  • Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie – ako bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru a pod.
  • Výsledky umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

V tomto období navštívi poverený pracovník vybrané domácnosti – povinný je preukázať sa osobitným poverením, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR.

Všetky informácie a názory, ktoré občania v rámci zisťovania poskytnú, sú chránené nezverejňujú sa a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké účely nekomerčného charakteru.