Preskočiť na obsah

Chodníky na ulici Agátová Kanianka

Zverejnené
24. januára 2022
Kategória

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: Chodníky na ul. Agátová, Kanianka“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 47.500,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Prílohy