Preskočiť na obsah

Chodníky na ulici Pod vinicou, Kanianka

Zverejnené
7. apríla 2021
Kategória

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom:  Chodníky na ul. Pod vinicou, Kanianka“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 55.800,00 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Prílohy