Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN 12011 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach