Preskočiť na obsah

Kanianka – časť ul. Košovská – II. Etapa

Zverejnené
18. marca 2020
Kategória

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „Kanianka – časť ul. Košovská – II. Etapa “
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 45.800,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Prílohy