Preskočiť na obsah

Smernica č. 3-2011 o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností obce Kanianka