Preskočiť na obsah

VZN 1-2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdusia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Kanianka