Preskočiť na obsah

VZN 10-2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady