Preskočiť na obsah

VZN 11-2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi