Preskočiť na obsah

VZN 2-2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019