Preskočiť na obsah

VZN 22011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole