Preskočiť na obsah

VZN 52011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v obci Kanianka