Preskočiť na obsah

VZN 52013 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole