Preskočiť na obsah

VZN 82011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole