Preskočiť na obsah

Poplatky a ostatné dane

Ing. Zdenka Milevová

+421 (0) 46 518 60 32, z.milevova@kanianka.sk

Úradné hodiny

Pondelok:7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok:NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda:7:30 – 11:30 12:00 – 16:30
Štvrtok:7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
Piatok:7:30 – 11:30 12:00 – 13:00
  • Daň za užívanie verejného priestranstva
  • Daň z ubytovania
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Parkovacie miesta
  • Vrátenie preplatku na dani za užívanie verejného priestranstva
  • Vrátenie preplatku na poplatkoch za komunálny odpad
  • Povolenia na predaj v obci
  • Rybárske lístky

Tlačivá na vyplnenie / na stiahnutie:

Oznamovacia povinnosti k poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady FO

Oznamovacia povinnosti k poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady PO

Potvrdenie o neprítomnosti v mieste trvalého pobytu v roku 2023 v slovenskom jazyku

Potvrdenie o neprítomnosti v mieste trvalého pobytu v roku 2023 v anglickom jazyku

Potvrdenie o neprítomnosti v mieste trvalého pobytu v roku 2023 v nemeckom jazyku

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2023

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku na poplatku za komunálny odpad

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku na dani za užívanie verejného priestranstva

Súhlas dotknutej osoby – Zmluva o prenájme hrobového miesta

Rybárske lístky – Plnomocenstvo k zastupovaniu vo veci vydania

Rybárske lístky – Súhlas zákonného zástupcu na vydanie

Rybárske lístky – Súhlas zákonného zástupcu na vydanie pre dieťa do 15 rokov