Preskočiť na obsah

Sadzobník poplatkov

Úradné hodiny

Pondelok:7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok:NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda:7:30 – 11:30 12:00 – 16:30
Štvrtok:7:30 – 11:30 12:00 – 13:30
Piatok:NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Vyhlásenie komerčného oznamu obecným úradom

Obecný úrad ponúka možnosť vyhlásenia oznámenia komerčného charakteru obecným rozhlasom. Oznam musí byť dodaný v písomnej forme alebo ako nahrávka na CD. Nahrávky na iných nosičoch nie je možné odvysielať. Poplatok 3,00 € za jedno vyhlásenie oznamu musí byť uhradený ešte pre vyhlásením. Úhrada je možná v pokladni obecného úradu alebo na účet SK81 5600 0000 0090 0015 1002 (do poznámky uveďte vyhlásenie v obecnom rozhlase). Nie je možná platba na faktúru ani vystavenie dodatočnej faktúry po úhrade na účet!

Sadzobník poplatkov vyberaných obcou Kanianka

Zákon o správnych poplatkoch