Preskočiť na obsah

Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia Kanianka

Ďakujeme Obecnému úradu a starostovi obce Kanianka Petrovi Bielickému Dis. art. za dotáciu na rok 2023 pre našu organizáciu, ktorá nám pomohla uskutočniť pre našich členov zájazd do Čadce a aj iné akcie konané SZZP.

Správa o činnosti ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Kanianke

Výročná členská schôdza dňa 21.3.2023 v Dome kultúry Kanianka o 15:30 hod.

V roku 2023 bol VČS schválený tento výbor v zložení :

 • Predsedníčka : Viera Herbriková
 • Podpredseda : Viliam Páleš
 • Hospodárka : Erika Šujanová
 • Členovia  výboru : A. Kunová, A. Hrdá, V. Slošiarová, F. Mečiar, l. Vážanová
 • Revízna   komisia : predsedníčka : Anastázia Vážanová,   Členovia : J. Pos, A. Šimurková

Členovia výboru a revíznej komisie sa schádzajú každý prvý pondelok v mesiaci. Na zasadnutiach výboru sa pripravujú akcie a podujatia pre členov ZO SZZP. K dnešnému dňu má Základná organizácia 154 členov.

Plán práce na  rok 2023 schválený Výborom  6.2.2023

 1. Výročná členská schôdza naplánovaná na 21.3.2023
 2. Deň narcisov 20. apríl 2023
 3. Brigáda na úpravu obce 22. apríl 2023
 4. Zájazd – na mesiac Máj – trasa Čadca, Stará Bystrica
 5. Grilovanie v letnom mesiaci v klube
 6. Divadlo – september, október
 7. Návšteva Bojníc s posedením
 8. Október – mesiac úcty k starším spolu s JDS
 9. Deň prvej pomoci v spolupráci JDS.
 10. Akcia v klube Dôchodcov – Bezpečnosť seniorov v spolupráci s členom policajného zboru SR.
 11. V mesiaci december  –  posedenie pri stromčeku

Dňa narcisov sa zúčastnili aj naši členovia v Hornej časti obce pri Jednote. Peniaze so zbierky našej obce  budú použité pre onkologických  pacientov.

Na 22. apríla 2023 bola Obecným úradom naplánovaná brigáda na úpravu obce, ktorej sa zúčastnil väčší počet ľudí z viacero organizácií. Na záver brigády sme boli starostom obce pozvaní na guláš a občerstvenie.

Zájazd Čadca a Stará Bystrica, Terchová sa konal 7.6.2023. Odchod autobusu bol o 6:30 hod. z Kanianky. V Čadci sme navštívili múzeum. O 11:00 nás privítali v Okrase Čadca, kde sa vyrábajú vianočné ozdoby. Potom sme navštívili Starú Bystricu, kde sme si pozreli Orloj a pokračovali sme do Terchovej. Cestou sme  ešte navštívili kostolík v Zborove nad  Bystricou. Vo večerných hodinách sme sa vrátili  domov.

17. septembra 2023 bol objednaný týždenný pobyt v kúpeľoch Sliač s plnou penziou a s procedúrami.

Predsedníčka ZO SZZP Kanianka – Viera Herbriková