Preskočiť na obsah

Modernizácia Domu kultúry v Kanianke

Stručný popis projektu:

Projekt obce Kanianka je zameraný na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. Predmetom projektu je modernizácia vybavenia Domu kultúry.  

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie možností kultúrneho vyžitia obyvateľov obce.   

Špecifickými cieľmi projektu sú predovšetkým:   

  •  zachovanie udržateľnosti kultúrnej inštitúcie      
  • zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na využívanie a návštevnosť kultúrnej inštitúcie   
  •  rast konkurencieschopnosti a zvýšenie atraktivity obce  

Parciálne ciele:    

  • skvalitnenie základných služieb v obci – Dom kultúry bude slúžiť pre verejné využitie   
  • zlepšenie prepojenia vidieckych oblastí    
  • ekonomický rozvoj obce – opatrenie prispeje k ekonomickému rozvoju obce, nakoľko modernizované zariadenie umožní zvýšiť návštevnosť kultúrnej inštitúcie.  

Predmet projektu bude po realizácií určený všetkým obyvateľom obce a okolitých obcí.

Miesto realizácie sa nachádza v intraviláne obce Kanianka, Kultúrny dom, k.ú. Kanianka, súp. č. 584, par. číslo: 1684/775, vo vlastníctve obce.

fotka