Preskočiť na obsah

Stavebné úpravy domu smútku Kanianka

Stavebné úpravy domu smútku Kanianka

Názov projektu:

Stavebné úpravy domu smútku Kanianka

Hlavný cieľ:

Zvýšenie kvality základných služieb pre obyvateľov obce a zabezpečenie dôstojného priestoru pre pietne akty, odstránenie neadekvátneho stavu obecného objektu a úspora nákladov prostredníctvom investície súvisiacej s rekonštrukciou existujúceho domu smútku.

Výsledok projektu:

Zrekonštruovaná strecha a výmena okna, dôstojný priestor pre pietne akty, odstránenie neadekvátneho stavu obecného objektu a úspora nákladov.

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

www.mpsr.sk

www.apa.sk