Preskočiť na obsah

Komisia na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu a hlavného kontrolóra obce podľa § 11 ods. 5 zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach