Preskočiť na obsah

Komisia sociálno-bytová, zdravotníctva a opatrovateľskej služby

Predseda: Miroslava Hollá (m.holla@kanianka.sk)

Členovia:

Silvia Ligasová – podpredseda

MUDr. Miroslava Staňová

Antónia Chudá

Samuel Štorcel

Ing. Henrich Gajdošech – zapisovateľ