Preskočiť na obsah

Úhrada záväzkov voči obci

Dobrý deň vážení občania,

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti voči obci za rok 2023 tým, že neuhradili daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, ako aj ostatné miestne dane, aby tak urobili čo najskôr. V opačnom prípade obec bude postupovať v zmysle Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a nedoplatky vymáhať. Úhradu je možné realizovať cez elektronické bankovníctvo alebo v pokladni obce počas stránkových dní.