Preskočiť na obsah

UPOZORNENIE!!!!

Zverejnené 19.7.2023.

Kategória

Vážení občania, milí rodičia a deti.

V pondelok 17. júla 2023 prebral zhotoviteľ stavenisko za účelom vybudovania oporného múra z dôvodu zosuvu pôdy. Chcem Vás touto cestou požiadať aby ste rešpektovali zákaz vstupu ako aj zdržiavania sa na pracovných strojoch. V našom záujme je prvoradá bezpečnosť a predchádzanie zbytočným úrazom. Celková doba realizácie by nemala presiahnuť 5 týždňov. Po ukončení diela by mali byť osadené lavičky a mám sponzorský prísľub na vybudovanie altánku. Verím, že budete trpezliví poprípade podáte informácie aj Vášmu okoliu. Ďalej uvažujeme nad možnosťou čiastočného prekrytia, nakoľko ihrisko je vystavené takmer celodennému slnku, čo je v momentálnom období a vôbec počas celého leta dosť nepríjemné až nebezpečné. Dúfam, že čoskoro budú opäť usmiate tváričky našich detí opäť využívať možnosti ihriska radostne a hlavne bezpečne s ešte lepšími podmienkami.

Ďakujem za pochopenie a prajem pekný deň.

Peter Bielický, starosta obce Kanianka