Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontakt

Obec Kanianka SNP 583/1 97217 Kanianka

IČO: 00518239
DIČ: 2021160361

+421 46 518 60 30
+421 905 885 730
obec@kanianka.sk
Facebook stránka

Letecký pohľad na obec Kanianka

Otváracie hodiny

Pon  7:30 h – 11:30 h / 12:00 h – 16:00 h
Ut  NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Str  7:30 h – 11:30 h / 12:00 h – 16:30 h
Štv  7:30 h – 11:30 h / 12:00 h – 16:00 h
Pia  7:30 h – 11:30 h / 12:00 h – 13:00 h

Bankové spojenie

Prima banka, a.s. Prievidza
Číslo účtu: 9000151002/5600
IBAN: SK81 5600 0000 0090 0015 1002

Pracovníci obecného úradu

Prednosta obecného úradu

Ing. Martin Badák

+421 (0) 46 518 60 38, +421 (0) 940 647 970

m.badak@kanianka.sk

Sekretariát starostu

Darina Rybárová

+ 421 (0) 46 518 60 30, +421 (0) 0905 885 730

obec@kanianka.sk

Podateľňa, pokladňa

Daša Hujová

+ 421 (0) 46 518 60 31

d.hujova@kanianka.sk

Matričný úrad, evidencia obyvateľstva, opatrovateľky

Eva Belanová

+421 (0) 46 518 60 35

matrika@kanianka.sk

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, miestne dane

Mgr. Adriana Uhlárová

+421 (0) 46 518 60 31

a.uhlarova@kanianka.sk

Parkovacie miesta, poplatky za komunálny odpad, hrobové miesta, povolenia na predaj, daň z ubytovania

Ing. Zdenka Milevová

+421 (0) 46 518 60 32

z.milevova@kanianka.sk

Ekonomický úsek, hlavná ekonómka obce

Ing. Iveta Lorencová

+421 (0) 46 518 60 36

i.lorencova@kanianka.sk

Majetok obce, odpadové hospodárstvo, dotácie

Iveta Mikulcová

+421 (0) 46 518 60 36

i.mikulcova@kanianka.sk

Stavebný úrad, drobné stavby, životné prostredie, výrub drevín

Ing. Renáta Kotríková

+421 (0) 46 518 60 32

r.kotrikova@kanianka.sk

Personálne oddelenie

Darina Mendelová

+421 (0) 46 518 60 34

d.mendelova@kanianka.sk

Obecná polícia Kanianka

Ing. Milan Pepich

+421 (046) 540 07 77, +421 (0) 905 650 283

ocp.kanianka@centrum.sk

Ďalšie kontakty na OÚ Kanianka:

info@kanianka.sk, podatelna@kanianka.sk