Preskočiť na obsah

Materská škola

Personálne obsadenie:

Riaditeľka MŠ: Mgr. Marieta Bielická, +421 (0) 908 758 050, ms@kanianka.sk
Zástupca riaditeľa MŠ: Ing. Katarína Borková

Učiteľka MŠ: Bc. Adriana Švecová
Učiteľka MŠ: Jana Čierna
Učiteľka MŠ: Bc. Jana Huličiaková
Učiteľka MŠ: Katarína Kocmálová
Učiteľka MŠ: Bc. Martina Kováčová
Učiteľka MŠ: Mgr. Priehodová Andrea
Učiteľka MŠ: Katarína Višváderová
Učiteľka MŠ: Bc. Mária Majdanová
Učiteľka MŠ: Mgr. Silvia Hraňo Bošková

Učiteľka MŠ: Viktória Cmarková
THP pracovníčka MŠ: Emília Calpášová
THP pracovníčka MŠ: Zuzana Šišmišová
THP pracovníčka MŠ: Martina Biskupičová
THP pracovníčka MŠ: Jana Minichová
ŠJ pri MŠ vedúca: Jana Masárová
ŠJ hlavná kuchárka: Marta Láderová
ŠJ pomocná sila v kuchyni: Gabriela Bošková
ŠJ pomocná sila v kuchyni: Andrea Balážová

Poslanie školy

Vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomosti a schopnosti každého dieťaťa s ohľadom na jeho intelektuálne, povahové a fyzické možnosti rešpektovaním práv dieťaťa v súlade s konvenciami ľudských práv.

Vízia školy

V KOLEKTÍVE STAROSTLIVOSTI NEMÔŽEME DAŤ DIEŤAŤU VŠETKO ČO POTREBUJE, ALE TO ČO JE MOŽNÉ SME POVINNÍ POSKYTOVAŤ SPOĽAHLIVO, DOKONALE A KAŽDODENNE.“

EMMI PIKLEROVÁ

Hodnoty školy

  • profesionalita a zodpovednosť
  • úcta k hodnotám, dôstojnosť k identite každého jedinca
  • rešpektovanie dohodnutých pravidiel
  • slobodné rozhodovanie a možnosť sebarealizácie
  • otvorenosť, komunikatívnosť
  • spolurozhodovanie, tímová práca
  • kreativita

ŠKOLSKÝ PORIADOK 2017/2018

Otváracie hodiny MŠ

6:00 – 8:00PRÍCHOD DO MŠ
8:00MŠ SA ZAMYKÁ
10:00-13:00OTVORENÉ
13:00-14:45ZAMKNUTÉ
14:45MŠ SA OTVÁRA
14:45 – 16:00OTVORENÉ
16:00MŠ SA ZAMYKÁ

Materská škola v médiách :

https://myhornanitra.sme.sk/c/23096142/super-skolku-sme-nasli-v-kanianke.html

https://myhornanitra.sme.sk/c/23081721/carovna-materska-skola-z-kanianky.html#storm_gallery_213744