Preskočiť na obsah

Materská škola

Personálne obsadenie:

Riaditeľka MŠ: Ing. Katarína Borková, ms@kanianka.sk

Zástupca riaditeľa MŠ: 

Učiteľka MŠ: Bc. Adriana Švecová

Učiteľka MŠ: Mgr. Marieta Bielická

Učiteľka MŠ: Jana Čierna

Učiteľka MŠ: Bc. Jana Huličiaková

Učiteľka MŠ: Katarína Kocmálová

Učiteľka MŠ: Bc. Martina Kováčová

Učiteľka MŠ: Mgr. Priehodová Andrea

Učiteľka MŠ: Katarína Višváderová

Učiteľka MŠ: Bc. Mária Majdanová

Učiteľka MŠ: Mgr. Silvia Hraňo Bošková

Učiteľka MŠ: Viktória Cmarková

THP pracovníčka MŠ: Emília Calpášová

THP pracovníčka MŠ: Zuzana Šišmišová

THP pracovníčka MŠ: Martina Biskupičová

THP pracovníčka MŠ: Jana Minichová

ŠJ pri MŠ vedúca: Jana Masárová

ŠJ hlavná kuchárka: Marta Láderová

ŠJ pomocná sila v kuchyni: Gabriela Bošková

ŠJ pomocná sila v kuchyni: Andrea Balážová

Poslanie školy

Vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomosti a schopnosti každého dieťaťa s ohľadom na jeho intelektuálne, povahové a fyzické možnosti rešpektovaním práv dieťaťa v súlade s konvenciami ľudských práv.

Vízia školy

V KOLEKTÍVE STAROSTLIVOSTI NEMÔŽEME DAŤ DIEŤAŤU VŠETKO ČO POTREBUJE, ALE TO ČO JE MOŽNÉ SME POVINNÍ POSKYTOVAŤ SPOĽAHLIVO, DOKONALE A KAŽDODENNE.“

EMMI PIKLEROVÁ

Hodnoty školy

 • profesionalita a zodpovednosť
 • úcta k hodnotám, dôstojnosť k identite každého jedinca
 • rešpektovanie dohodnutých pravidiel
 • slobodné rozhodovanie a možnosť sebarealizácie
 • otvorenosť, komunikatívnosť
 • spolurozhodovanie, tímová práca
 • kreativita

ŠKOLSKÝ PORIADOK 2017/2018

Otváracie hodiny MŠ

6:00 – 8:00PRÍCHOD DO MŠ
8:00MŠ SA ZAMYKÁ
10:00-13:00OTVORENÉ
13:00-14:45ZAMKNUTÉ
14:45MŠ SA OTVÁRA
14:45 – 16:00OTVORENÉ
16:00MŠ SA ZAMYKÁ

Rada školy pri MŠ Kanianka má 11 členov.

 • Bc. Martina Kováčová – zvolená tajným hlasovaním za pedagogických pracovníkov
 • Katarína Kocmálová – zvolená tajným hlasovaním za pedagogických pracovníkov
 • Jana Minichová – zvolená tajným hlasovaním za nepedagogických pracovníkov
 • Michal Šimko – zvolený verejným hlasovaním za rodičov
 • PaedDr. Tomáš Kozák – zvolený verejným hlasovaním za rodičov
 • Ing. Zuzana Sečianska – zvolená verejným hlasovaním za rodičov
 • Mgr. Dominika Kiabová – zvolená verejným hlasovaním za rodičov
 • Michal Kollár – delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • Ľubica Vidová – delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • Peter Hraňo – delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • Mgr. Jana Stančeková – delegovaný zástupca zriaďovateľom

Materská škola v médiách :

https://myhornanitra.sme.sk/c/23096142/super-skolku-sme-nasli-v-kanianke.html

https://myhornanitra.sme.sk/c/23081721/carovna-materska-skola-z-kanianky.html#storm_gallery_213744