Preskočiť na obsah

Oddelenia obecného úradu

Sekretariát starostu

Darina Rybárová

+ 421 (0) 46 518 60 30, +421 (0) 0905 885 730

obec@kanianka.sk, info@kanianka.sk

Podateľňa, pokladňa, archív

Daša Hujová

+421 (0) 46 518 60 31

d.hujova@kanianka.sk, podatelna@kanianka.sk

Matričný úrad, evidencia obyvateľstva, sociálna oblasť, opatrovateľky

Eva Belanová

+421 (0) 46 518 60 35

matrika@kanianka.sk

Daň z nehnuteľností, daň za psa, ostatné miestne dane

Mgr. Adriana Uhlárová

+421 (0) 46 518 60 31

a.uhlarova@kanianka.sk

Parkovacie miesta, daň z ubytovania, hrobové miesta, poplatky za komunálny odpad, povolenie predaja

Ing. Zdenka Milevová

+421 (0) 46 518 60 32

z.milevova@kanianka.sk

Ekonomický úsek, hlavná ekonómka obce

Ing. Iveta Lorencová

+421 (0) 46 518 60 36

i.lorencova@kanianka.sk

Majetok obce, nebytové priestory, dotácie, odpadové hospodárstvo

Iveta Mikulcová

+421 (0) 46 518 60 36

i.mikulcova@kanianka.sk

Stavebný úrad, drobné stavby, životné prostredie, výrub drevín, malý zdroj znečisťovania

Ing. Renáta Kotríková

+421 (0) 46 518 60 32

r.kotrikova@kanianka.sk

Personálne oddelenie, mzdy

Darina Mendelová

+421 (0) 46 518 60 34

d.mendelova@kanianka.sk

Správa a údržba majetku obce, zberný dvor

Štefan Michalička

obec@kanianka.sk