Preskočiť na obsah

Zrušenie vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 31.7.2023.

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch ruší dňom 31. 07. 2023 o 08:00 hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.