Preskočiť na obsah

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Zverejnené 23.1.2024.

Určenie okrskov a volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konaných dňa 23. marca 2024.

                             Starosta obce Kanianka Peter Bielický Dis.art

u r č u j e m

pre  voľby prezidenta Slovenskej republiky,  ktoré sa budú konať  dňa 23. marca 2024 nasledovné volebné okrsky a miestnosti:

Okrsok číslo 1:  ulice: Banícka, Bojnická cesta – orientačné čísla 3 až 24, ČSĽA – orientačné čísla 19 až 25 a 32 až 44, Hviezdoslavova, Košovská, Krátka, Kukučínova, Lazianska cesta, Lesná, Lipová, Lúčna, Mierová, Mlynská, Pionierov, Pod Vinicou – orientačné čísla 1 až 13 a 2 až 12, Poľovnícka, Porubská  cesta, Sládkovičova, Stará  cesta, Športová, Štúrova, Tehelná, Veterná, Záhradná, Pánsky háj, Za Lančekom a Zlatná. 

                         Volebná miestnosť : Kultúrny dom Kanianka, Stará cesta 29/13

Okrsok číslo 2:  ulice: Bojnická  cesta – obytné domy súpisné číslo 593 a 594, Nová – obytné domy  súpisné číslo 595, 596, 597 a 598.

                            Volebná miestnosť: Klub dôchodcov Kanianka, Nová 596/14

Okrsok číslo 3:  ulice: Agátová, Bojnická cesta – obytné domy súpisné číslo 590 a 591, ČSĽA – orientačné čísla 1 až 18, 20 a 26-30, Lyžiarska, Májová, Nová – obytný dom súpisné číslo 600, Pod vinicou – orientačné  čísla 14 až 67, SNP, Šípkova, Školská – obytný dom súpisné číslo 589.

                           Volebná miestnosť : Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1

ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určujem tie isté volebné okrsky a volebné miestnosti aj pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 6. apríla 2024.

                                                                                             Peter Bielický DiS. art. – starosta obce