Preskočiť na obsah

VZN 1-2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba