Preskočiť na obsah

VZN 3-2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kanianka