Preskočiť na obsah

VZN 32007 ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a úhrada za túto službu