Preskočiť na obsah

VZN 32009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kanianka