Preskočiť na obsah

VZN 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre kalendárny rok 2023