Preskočiť na obsah

VZN 6/2023 o určení spádovej Materskej školy Kanianka, ul. Pionierov 82/6 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kanianka a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie