Preskočiť na obsah

VZN č. 52008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska