Preskočiť na obsah

Hlasovacie preukazy

Zverejnené 15.8.2023.

Kategória

Voliči s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase konania volieb budú zdržiavať mimo obce svojho trvalého pobytu si môžu na obecnom úrade v úradných hodinách od 16. augusta 2023 do 29. septembra 2023 vyžiadať HLASOVACÍ PREUKAZ osobne, alebo do 13. septembra 2023 mailom na adrese: obec@kanianka.sk prípadne matrika@kanianka.sk.