Preskočiť na obsah

MŠ ZATVORENÁ

Zverejnené 18.12.2023.

Kategória

RIADITEĽSTVO MŠ OZNAMUJE RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS  VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE  PRERUŠENÁ

OD 23.12.2023 /vrátane/- 07.01.2024

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ OD 08. 01. 2024

PREJEDNANÉ A  SCHVÁLENÉ  RADOU ŠKOLY A  ZRIAĎOVATEĽOM .

Ing. Martin Badák                           

Mgr. Marieta Bielická