Preskočiť na obsah

NOVINKY v zbere odpadov týkajúce sa obyvateľov rodinných domov!

Zverejnené 4.1.2024.

Kategória

Obyvatelia rodinných domov budú triedený odpad odovzdávať vo vreciach, ktoré dostali od obce a to podľa harmonogramu zberov. Vrecia vykladajte v deň zberu ráno do 6:00 hod.

  • modré vrece na papier
  • zelené vrece na sklo
  • žlté vrece na spoločný zber
obrázok - plagát - kalendár zberu pre rodinné domy v obci Kanianka

SPOLOČNÝ ZBER – ŽLTÉ VRECIA

  • VKM – TETRAPAK – vypláchnuté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav
  • PLASTY – neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky
  • KOVY – kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky
Fotka - Čo patrí do žltého kontajnera