Preskočiť na obsah

Odpočet spotreby elektrickej energie

Zverejnené 6.11.2023.

Kategória

Vážení občania, oznamujeme Vám, že  v dňoch 10., 11. a 13.11.2023 /piatok, sobota, pondelok / v čase od 8,30 do 17,00 h. /1380 OM/ v pracovné dni dopoludnia bytové domy a popoludní  rodinné domy, bude poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej a. s. , vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie – obyvateľstvo a tiež kontrolu meracích zariadení – elektromerov. Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia – elektromera, hlavne domácnosti kde za posledné dva roky nebol vykonaný fyzický odpočet.  Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona 251/2012 o energetike. 

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD a.s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a.s..  

Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok, elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané  pokiaľ budú sprístupnené – odomknutá brána a nebude voľne behať pes.

V prípade, že na trvalo neobývaných domoch máte elektromer verejne prístupný a vypínate hlavný istič – nechajte tam kontakt na seba = digitálny elektromer nedokážem odčítať pri vypnutom ističi a tak Vás budem kontaktovať – hlavne ak máte na rozvádzači svoj vlastný zámok.

Často sa stáva, že ľudia si myslia – mám digitálny elektromer odpočet robia z cesty. Mať digitálny elektromer neznamená, že sa Vám odpočet robí na diaľku. Odpočet na diaľku sa robí len niektorým odberateľom kde sú splnené zákonné podmienky – elektromer s anténou takzvané „IMS“- aj ten však  môže byť z dôvodu, že nekomunikuje, daný vo fakturačnom období na kontrolu.

Odberateľ môže mať rôzneho dodávateľa napr. SPP, Stredoslovenská energetika a ďalších – odpočet spotreby vykonáva distribučná spoločnosť, teda Stredoslovenská distribučná a.s. – ňou poverená osoba na základe zmluvy.

Nakoľko v minulosti odpočet elektriny realizovala Slovenská pošta a. s. dovolím si informovať, že od 1.7.2018 Slovenská pošta a. s. ukončila spoluprácu so Stredoslovenskou distribučnou a. s..   V prípade, že si ako obec chcete overiť, že či nejde o podvod –  Informácie o vykonávaní odpočtov ako aj vzor preukazu nájdete na :

https://www.ssd.sk/odberatelia-elektriny/domacnosti/nahlasenie-odpoctu?page_id=4320

https://www.ssd.sk/buxus/images/vzor_preukaz_Stengl.JPG